O predavaču

Ivana Coha, dipl. ing.

Institut Ruđer Bošković

Website:Ivana Coha