O predavaču

Ema Prenc, dipl.ing

Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti
Klinički bolnički centar Zagreb