O predavaču

Ivan Mihaljević

Institut Ruđer Bošković
Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju

Website: Ivan-Mihaljevic